Systematiskt Arbete med Matematik- och Språkutvecklande Arbetssätt i förskolan

Välkommen

Det här är ett webbaserat verktyg för att bedöma, synliggöra, jämföra och främja kvalitet i förskolan.

Kvalitetsbedömningen sker för tre områden; språkutvecklande arbetssätt, matematikutvecklande arbetssätt och det systematiska kvalitetsarbetet.

Du som är kommunansvarig får dina inloggningsuppgifter av SKL, se kontaktuppgifter nedan.

Du som är förskolechef får dina inloggningsuppgifter av den som är projektansvarig i din kommun. 
 

Introduktionslänkar

Introduktionsseminarium kvalitet i förskolan

Instruktionsfilm 1 -.för kommunadministratörer, så delar du ut behörigheter

Instruktionsfilm 2 - för förskolechefer, så gör du en utvärdering
 

Övrigt

Ladda ner frågor och kritier som PDF

 

Kontaktpersoner Sveriges Kommuner och Landsting

Lotta Andersson Damberg

Telefon: 08-452 77 13

E-post: lotta.andersson.damberg@skl.se

Bodil Båvner

Telefon: 08-452 77 68

E-post: bodil.bavner@skl.se

 

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
E-post: lotta.andersson.damberg@skl.se
E-post: bodil.bavner@skl.se
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting